YAKINLIK BAYRAMI

YAKINLIK BAYRAMI

Yakınlaşmak.

Kurbiyet kesbetmek.

Birisine daha da yakın olmak için vesile aramak…

Kurban bayramı, yakınlaşma bayramıdır işte.

Hiç düşündünüz mü?

Neden birisine daha da yakınlaşmak istersiniz?

Ona ulaşmak ve yakınlarından olmak istedikleriniz için neleri feda etmeye hazırsınız?

Her halde en yüce mertebe en kıymetli şeyden vaz geçilerek elde edilir.

İnsanın en aziz varlığı canı değil midir?

Canından vaz geçip bize selamet bahşeden şehitler ne yücedir ve ne kadar yakındır Yaratıcı’ya.

Vazgeçebilmekle büyümek doğru orantılıdır. Mekan, yer, mal, eşya, yiyecek. Kim daha çok verebiliyorsa o daha büyüktür, daha olgundur, daha yücedir.

Nitekim vermek ve vazgeçmek zordur.

Nefs almayı ve biriktirmeyi hedefler. Korkaktır. İlkeldir.

Mesnevide ilkel insan, bol suları ile akıp giden ırmağa arkasını dönmüş, elindeki bir testi suya canı pahasına sarılan, onu kaybetmemek için düşünceden ipliğe dönen bir metaforla tanıtılır.

Yaratıcının hazinesinden habersiz elindeki gidecek diye ödü kopan bir zavallıdır nefs.

Zavallı insan Irmaktan haberdar olsa bir testi suya ram olur mu?

Yaratıcı’nın hazineleri yanında ırmak nedir ki?

Ey insan karar ver. Nefsin ve aklın zannettiğin vehmine mi inanacaksın yoksa O ne kadar sevgili, ne kadar cömert, ne merhametli, ne aşık olunası Elçi’nin söylediklerine mi?

Nefsin ömrü var. Bak yakınlaşma bayramında nefisler kurban ediliyor. Hayvan olan nefsi yakınlık için feda ediyoruz.

Hey insan hey, kurban olmamış, nefsini sonsuza dek taşımış bir yaratık gördün mü?

Bak İbrahim’e as. O nasıl bir sadakat ve teslimiyet sembolüdür ki canından olma canı, emre tercih etti.

Hadi anlayalım artık. Vaz geçmeden ve vermeden yakınlaşamayız.

Madem Padişahımız’ın emridir. Madem yakınlık vesilesidir. O zaman buyrun vermeye ve yücelmeye.

Aklı ver aşkı satın al.

Nefsini de aklını da Hz İbrahim’in de, Hz Mustafa’nın da Rabbi olan Allah’ın emrine kurban et.

Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik.

Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! Kevser Suresi.

Bayramınız Mübarek Olsun….