Yenikapı Mevlevîhânesi (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında) / ÖMER TEKİN