YENiKAPI MEVLEVİHANESi’NiN iKi VAKFiYESi – Ekrem lşın