Yakup ŞAFAK

Comments
MEVLEVÎ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER 0
Mesnevî’nin Tanzîminde Sultan Veled’in Rolü 0
MEVLEVİ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER 0
Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi 0
VELED ÇELEBİ VE ÇELEBİLİK MAKAMINDA GEÇEN YILLAR 0
MEVLÂNA VE AŞK YOLU – Yakup Şafak 0
FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak 0
Mevlânâ’ya Atfedilen “Yine Gel…” Rubâîsine Dair – Yakup Şafak 0
Testilerimizi Dicle’ye Dolu Götürüyoruz 0
MEVLÂNA MÜZESİ’NDEKİ H.723 TARİHLİ MESNEVÎ YAZMASININ HUSÛSİYETLERİ VE ÖNEMİ – Yakup Şafak 0
UZLUK ARŞİVİ’NDEKİ MEKTUPLAR VE NOTLAR IŞIĞINDA FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN TAHSİL HAYATI VE GENÇLİK YILLARI – Yakup Şafak 0
Tasavvufun Dili – Yakup Şafak 0
ŞAHABETTİN UZLUK’UN NOTLARINDA İSTANBUL’DAKİ MEVLEVİ MUHİTİ – Yakup Şafak 0
AHMED REMZİ DEDE – Yakup Şafak 0
HZ. MEVLÂNA’YA GÖRE İBADET VE DUA – Yakup Şafak 0
HZ. MEVLÂNÂ VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER – Yakup Şafak 0
MESNEVİ’DEN ÖZDEYİŞLER – Yakup Şafak 0
SON DÖNEMDE YAŞAMIŞ KONYALI MEVLEVİLER – Yakup Şafak 0
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ – Yakup Şafak 0
Vuslat Şairi – Yakup Şafak 0
MEVLÂNA’YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV) VE KARİKATÜR KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ – Yakup Şafak 0
VELED ÇELEBİ”NİN MENÂKIB”INA GÖRE 1912″DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER VE ŞEYHLERİ – Yakup Şafak 0
MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR”DE HZ. MUHAMMED (S.A.V.) – Yakup Şafak 0
Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları – Yakup Şafak 0
Su gibi… – Yakup Şafak 0
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI – Yakup Şafak 0
ŞEFİK CAN’IN ESERLERİ – Yakup Şafak 0
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ – Yakup Şafak 0
Şefik Can’dan Arda Kalan Eserler – Yakup Şafak 0
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ – Yakup Şafak 0
SAMSUN MEVLEVİHANESİ – Yakup Şafak 0
Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları – Yakup Şafak 0
VELED ÇELEBİ İZBUDAK’IN MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNE KATKISI – Yakup Şafak 0
UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak 0
Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdabı – Yakup Şafak 0
TASAVVUFÎ ŞİİRDE MECÂZÎ ANLATIM – Yakup Şafak 0
Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi – Yakup Şafak 0
VELED ÇELEBİ’DEN HATIRALAR – Yakup Şafak 0
Âyin-i Şeriflerin Güfte Özellikleri – Yakup Şafak 0